Overgenomen uit de cursusmap pastoraat van Nynke Dijkstra-Algra

EEN PAAR MOGELIJKHEDEN VAN TE LEZEN BIJBELGEDEELTE

Bij grote zorg en zware ziekte, gebed om hulp

Genesis 32: 22-32 (PniŽl)
Psalm 6
Psalm 13
Psalm 22
Psalm 31
Psalm 38
Psalm 39
Psalm 42
Psalm 56
Psalm 63
Psalm 69
Psalm 71 (ouderdom)
Psalm 88 (Eindigt in de diepte)
Psalm 120
Psalm 121
Psalm 130
MattheŁs 26 (Gethsemane)
Lucas 23:39-50 (het sterven van Jezus)

Nabijheid van God

Exodus 33:12-18
Psalm 23
Psalm 84
Psalm 139
Jesaja 40:1-12
Jesaja 42:1-5
MattheŁs 5 (Zaligsprekingen)
MattheŁs 7:7-12 (gebedsverhoring)
MattheŁs 11:2-7
MattheŁs 11:25-30
MattheŁs 18:12-14 (verloren zoon/schaap)
Lucas 15 (verloren zoon/schaap)
MattheŁs 28: slot
Johannes 1:5
Johannes 10 (de Goede Herder)
Johannes 14 ('t Huis mijns Vaders)
Johannes 17:3
Romeinen 8: vanaf 18 (over de hoop)
Romeinen 8:31-39
1 KorintiŽrs 13:12
1 KorintiŽrs 15:(19) (Opstanding)
1 Petrus 5:7-12
Johannes 4:7-13

Visioenen:

Jesaja 2:2-6
Openbaringen 21: 1-5

Bezinning op het leven

Deuteronomium 13:11-17
Job 42:1-6
Psalm 1
Psalm 39
Jesaja 55:1-13
MattheŁs 4 (verzoeking in de woestijn)
MattheŁs 6:19-22
MattheŁs 6:25-34
MattheŁs 13:44-47
MattheŁs 22:34-40
Johannes 5:19-26
1 KorintiŽrs 13
2 KorintiŽrs 5
Efeze 6:10-20

Schuldbelijdenis

Psalm 32
Psalm 51
MattheŁs 6:5-16 (het Onze Vader)

Bij dankbaarheid

Psalm 30
Psalm 91
Psalm 103
Psalm 107
Psalm 116
Psalm 118
Psalm 138
Jesaja 38:10-21
Jona 2
MattheŁs 2:29-33
Lucas 17:11-19
Efeze 3:14-20
Filippenzen 4:4-10